Producten uit een lokaal bestand importeren

U kunt producten importeren uit een CSV bestand.

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik achter uw locatie op products.
  De tegelweergave verschijnt.
 3. Klik op options en dan import new menu.
  Het Import Product Menu dialoog verschijnt.
 4. Klik op kies bestand. 
  Selecteer een bestand met uw producten.
 5. Selecteer het scheidingsteken dat gebruikt is in het bestand (standaard komma's).
 6. Als de optie Add dependencies aanstaat, dan zal de Portal automatisch omzetgroepen, printertypes, belastinggroepen e.d. aanmaken als deze nog niet bestaan.
 7. Klik op Import file.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk