Een orderinstructie beheren

Orderinstructies zijn korte instructies, afgedrukt op de bon, die extra informatie aan uw personeel geven zoals 'medium', 'rare', 'zwanger' of 'vegetarisch'. In de CloverTwo App worden ze weergegeven na het tappen op een niet-bevestigde order. Elke locatie is heeft zijn eigen set van orderinstructies.

Wijzig de orderinstructies door de volgende stappen te ondernemen.

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op settings.
 3. Klik op order instructions.
  Een popup verschijnt.

Een nieuwe orderinstructie maken

 1. Klik op create new instruction.
 2. Vul de orderinstructie in.
 3. Klik op create order instruction.

Een orderinstructie wijzigen

 1. Klik op change.
 2. Verander de orderinstructie.
 3. Klik op save changes.

Een orderinstructie verwijderen

 1. Klik op delete om de orderinstructie te verwijderen.
  Een popup verschijnt.
 2. Klik op OK.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk