Omzetgroep toevoegen of wijzigen

Een omzetgroep toevoegen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Selecteer settings > turnover group settings.
 3. Klik op new turnover group.
 4. Vul de naam van de omzetgroep in.
 5. Klik op create turnover group.

Een omzetgroep wijzigen

Alleen de naam van een omzetgroep kan gewijzigd worden.

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Selecteer settings > turnover group settings.
 3. Klik op change turnover group.
 4. Wijzig de naam van de omzetgroep.
 5. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk