Klantgegevens wijzigen

  1. Log in op de portal.
    Het Dashboard verschijnt.
  2. Klik op customers.
  3. Klik op change bij de klant waarvan u de gegevens wilt wijzigen.
  4. Wijzig de gegevens.
  5. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk