Diensten beheren

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op reporting bij de gewenste locatie.
  Een dropdown menu verschijnt.
 3. Klik op report shifts.
  Een popup verschijnt.

Een dienst toevoegen

 1. Klik op create new shift.
 2. Vul de naam van de dienst in achter Label.
 3. Vul de starttijd van de dienst in achter Shift starts at.
 4. Vul de eindtijd van de dienst in achter Shift ends at.
 5. Klik op create shift.

Een dienst wijzigen

 1. Klik op change achter de gewenste dienst.
 2. Wijzig de naam van de dienst achter Label.
 3. Wijzig de starttijd van de dienst achter Shift starts at.
 4. Wijzig de eindtijd van de dienst achter Shift ends at.
 5. Klik op save changes.

Een dienst verwijderen

 1. Klik op delete achter de gewenste dienst.
  Een popup verschijnt.
 2. Klik op OK.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk