Een locatie sluiten

  1. Log in op de portal.
    Het Dashboard verschijnt.
  2. Klik op de locatienaam.
    Een popup verschijnt.
  3. Klik op close location.
    Een popup verschijnt.
  4. Klik op OK.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk