Een voucher actie toevoegen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Selecteer campaigns > payment voucher campaigns
 3. Klik op new voucher campaign.
 4. Vul de naam in achter Name.
 5. Vul de omschrijving in achter Description.
 6. Kies de gewenste activeringsmethode voor de voucher actie.
 7. Vul de startdatum en tijd in achter Valid from.
 8. Vul de einddatum en tijd in achter Valid till.
 9. Vul het aantal vouchers in achter Campaign size.
 10. Vul de waarde van de vouchers in achter Voucher value.
 11. Klik op create voucher campaign.
  De voucher is als QR code toegevoegd.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk