Een product aan een categorie toevoegen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op products.
  De tegelweergave verschijnt.
 3. Klik op de gewenste categorie.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op add product om een nieuw product toe te voegen.
  - Klik op een product en klik op change product om een product te wijzigen.
 5. Vul de productnaam in.
 6. Klik op product color.
 7. Kies de gewenste kleur waarin de productnaam wordt weergegeven.
 8. Klik op pricing & taxes.
 9. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Selecteer Pricing > dynamic om de prijs niet te specificeren.
  - Selecteer Pricing > fixed om de prijs direct te specificeren. Vul de prijs inclusief BTW in achter Sales price. Vul de prijs exclusief BTW in achter Cost price.
 10. Klik op de knop achter Turnover group.
  Een dropdownmenu verschijnt.
 11. Klik op de gewenste omzetgroep.
 12. Klik op de knop achter Tax rate.
  Een dropdownmenu verschijnt.
 13. Klik op de gewenste belastingschaal.
 14. Klik op receipts and printing.
 15. Verander de naam op de klantbon achter name on receipt.
  Tip: Druk op no, don't show this product on custumer receipts om het product helemaal weg te laten van de klantbon.
 16. Verander de naam op de interne bon achter Name on docket.
 17. Klik op de knop achter Printer destination.
  Een dropdownmenu verschijnt.
 18. Klik op de gewenste printlocatie.
 19. Klik op create product.
  Het product verschijnt in de gekozen categorie.

Klik op "push pending changes" om uw wijzigingen naar de app te versturen. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk