Productcategorieën toevoegen en wijzigen

U kunt productcategorieën aanmaken om gerichter te zoeken naar producten.

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op products.
  De tegelweergave verschijnt.

Categorie toevoegen

 1. Klik op add category.
  Een popup verschijnt.
 2. Vul de categorienaam in.
 3. Klik op save changes.

Categorienaam wijzigen

 1. Klik op de gewenste categorie.
 2. Klik op change categorie.           
  Een popup verschijnt.
 3. Vul de nieuwe naam in.
 4. Klik op save changes.

Categorie verwijderen

 1. Klik op de gewenste categorie.
 2. Klik op delete categorie.
  Een popup verschijnt.
 3. Klik op OK.

 U kunt nu een product aan een categorie toevoegen.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk