De adresgegevens wijzigen

  1. Log in op de portal.
    Het Dashboard verschijnt.
  2. Klik op de locatienaam.
    Een popup verschijnt.
  3. Klik op address.
  4. Wijzig uw adresgegevens.
  5. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk