Locatienaam wijzigen

  1. Log in op de portal.
    Het Dashboard verschijnt.
  2. Klik op de locatienaam.
    Een popup verschijnt.
  3. Wijzig uw naam in het vak achter Name.
  4. Vul in het vak achter URL het adres van uw website in.              
  5. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk