De status van een openstaande rekening wijzigen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op customers.
 3. Klik op het bedrag van de openstaande rekening onder Outstanding.
  Een popup verschijnt.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op het vak onder Invoiced? om aan te geven dat een herinnering is verstuurd aan de klant.
  - Klik op het vak onder Paid? om aan te geven dat de klant heeft betaald.
 5. Klik op save payment status.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk