Een printer ID achterhalen

 1. Schakel uw PC of laptop in.
  Let op! Deze PC of laptop moet verbonden zijn met hetzelfde netwerk als de Apple Airport Express.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Download de BonjourBrowser voor Windows: http://hobbyistsoftware.com/bonjourbrowser
  Download de BonjourBrowser voor Apple: http://www.tildesoft.com/
 3. Installeer en open de BonjourBrowser.
 4. Kopieer de naam van de printer.
  Deze naam staat onder 'Printer PDL Data Stream’ of ‘_pdl-datastream._tcp'

U kunt nu Printers toevoegen.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk