Een coupon actie toevoegen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Selecteer campaigns > discount coupon campaigns
 3. Klik op new coupon campaign.
 4. Vul de naam in achter Name.
 5. Vul de omschrijving in achter Description.
 6. Vul de startdatum en tijd in achter Valid from.
 7. Vul de einddatum en tijd in achter Valid till.
 8. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Kies amount om een bedrag aan de coupon toe te kennen.
  - Kies percentage om een kortingspercentage aan de coupon toe te kennen.
 9. Klik op create coupon campaign.
  De coupon is als QR code toegevoegd.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk