Een product wijzigen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op products.
  De tegelweergave verschijnt.
 3. Klik op de gewenste categorie.
 4. Klik op het product dat gewijzigd dient te worden.
 5. Klik op change product.
  Tip! Klik op change color om direct de kleur van het product te veranderen.
 6. Verander de gewenste gegevens.
 7. Klik op save changes.

Klik op "push pending changes" om uw wijzigingen naar de app te versturen. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk