Omzetgroep van een locatie wijzigen

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Klik op de locatienaam.
  Een popup verschijnt.
 3. Klik op tax and turnover.
 4. Klik op de knop achter Turnover group.
  Een dropdownmenu verschijnt.
 5. Klik op de juiste omzetgroep.
 6. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk