De locatie en tijdzone wijzigen

  1. Log in op de portal.
    Het Dashboard verschijnt.
  2. Klik op de locatienaam.
    Een popup verschijnt.
  3. Klik op locale & timezone.
  4. Wijzig uw locatie en tijdzone.
  5. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk