Belastingtarieven toevoegen en wijzigen

Het gebeurt niet vaak, maar een belastingtarief kan veranderen. Als u een bestaand tarief aanpast dan gebruiken de bijbehorende producten gelijk het nieuwe tarief. Voeg een belastingtarief toe als er producten worden toegevoegd met een ander tarief.

 1. Log in op de portal.
  Het Dashboard verschijnt.
 2. Selecteer settings > tax rate settings.

Belastingtarieven toevoegen

 1. Klik op new tax rate onder de gewenste belastingtariefgroep.
 2. Vul de gewenste gegevens in.
 3. Klik op create tax rate. 

Belastingtarieven wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op deactivate om het belastingtarief uit te schakelen.
  - Klik op change om het belastingtarief te wijzigen. Klik vervolgens op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk