Een locatielogo wijzigen

Een locatielogo is minimaal 220 pixels breed. Het formaat is PNG, GIF of JPEG.

Het locatielogo wordt gebruikt om in de portal verschillende locaties te onderscheiden.

  1. Log in op de portal.
    Het Dashboard verschijnt.
  2. Klik op het te wijzigen logo.
    Een popup verschijnt.
  3. Klik op het plaatje boven het normal logo en selecteer het nieuwe logo..
  4. Klik op openen.
  5. Klik op save changes.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk