Apple Airport Express aan het netwerk toevoegen

Voordat u de Apple Airport Express kunt toevoegen aan het netwerk, moet u eerst de Apple Airport Express Resetten.

iPad

 1. Selecteer Instellingen > Wi-Fi.
 2. Tap op de toe te voegen Apple Airport Express.
 3. Tap op Breid dit netwerk uit.
 4. Tap op Volgende.
  Een popup verschijnt.
 5. Vul het wachtwoord van uw draadloze netwerk in.
  Let op! Vul het wachtwoord van uw router in indien gevraagd wordt om een basisstation wachtwoord. Tap vervolgens op verbinden.
 6. Tap op volgende.
  De Apple Airport Express maakt verbinding met uw draadloze netwerk.
 7. Tap op Gereed.
  De Apple Airport Express is nu verbonden met uw draadloze netwerk. Op de Apple Airport Express brandt een groene LED.

OSX

 1. Steek de stekker in de Apple Airport Express.
 2. Open het Apple Airport Express configuratieprogramma.
  Het nieuwe Apple Airport Express apparaat wordt linksboven in het scherm weergegeven.
 3. Klik op Other Options.
 4. Klik op Add to an existing network.
  Deze optie zorgt ervoor dat de Apple Airport Express toegevoegd wordt aan het WIFI netwerk binnen het bereik van de Apple Airport Express.
 5. Klik op next.
 6. Kies een WIFI netwerk waar u verbinding mee wilt maken.
  Let op! Als het netwerk niet in de lijst staat betekent dat de Apple Airport Express buiten bereik is. U moet de Apple Airport Express dichterbij de WIFI-router plaatsen of storende factoren zoals magnetrons en andere WIFI-punten vermijden.
 7. Geef de Apple Airport Express een logische naam.
 8. Vul uw wachtwoord tweemaal in.
 9. Klik op Next.
  Het Setup Complete scherm verschijnt.

Let op! Ga naar Apple Airport Express Resetten wanneer het scherm niet verschijnt.

Windows

 1. Download en installeer het Apple Airport Express configuratieprogramma.
 2. Ga naar Apple Support voor meer informatie over het instellen van de Apple Airport Express voor windows.

De Apple Airport Express is geïnstalleerd. Herhaal bovenstaande stappen wanneer u meerdere Apple Airport Express apparaten wilt aansluiten op het netwerk.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk