Apple Airport Express resetten

Een Apple Airport Express zorgt voor de communicatie tussen de iPad, de printers en het WIFI netwerk.

Screen Shot 2013-09-25 at 13.16.12.pngScreen Shot 2013-09-25 at 13.16.19.png
Het oude model Airport Express en het nieuwe model

  1. Trek de stekker uit de Apple Airport Express.
  2. Druk op de resetknop en houd deze ingedrukt.
  3. Steek de stekker weer terug in de Apple Airport Express.
    Na een paar seconden begint de LED snel te knipperen.
  4. Laat de resetknop los.

De Apple Airport Express is nu gereset. Ga naar Apple Airport Express aan het netwerk toevoegen om deze te installeren.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk